Søkemotor for presseetikk

Share Button

Den 15 februar i år lanserte fagbladet Journalisten.no det de kaller PFU-analyse. PFU, eller Pressens Faglige Utvalg, er klageorganet og vaktbikkja som passer på at journalister ikke ”tar helt av i spaltene”.

PFU-analyse er et søke- og analyseverktøy som gir deg muligheten til å søke i utvalgets kjennelser på en enkelt måte. Verktøyet er basert på teknologi fra Gravemaskinen.no.

PFU-analyse kan brukes til å søke etter PFU-kjennelser omtrent på samme måte som med en vanlig søkemotor, men de siste kjennelsene vises også før man skriver noe i søkefeltet. Det finnes en rekke søkemuligheter som raskt gir deg det du trenger. Målet med søkeverktøyet er å gi redaksjonene en rask måte å sjekke om de er i ferd med å bryte god presseskikk eller ikke basert på et stort utvalg av historiske kjennelser fra PFU.

All rådataen kommer fra PFU. De har forøvrig sin egen database, men med en litt annen søkefunksjon og ikke like tilgjengelig.

For de uinnvidde: Når det gjelder hva PFU egentlig gjør kan det oppsummeres kort og brutalt slik: De skal behandle klager mot pressen i presseetiske spørsmål. De har to typer kjennelser, “brudd på god presseskikk” og “ikke brudd på god presseskikk”.