Finn alderen på bloggeren

Share Button

AgeAnalyzer, er mer en morsomhet enn nyttig, men jeg velger å omtale den allikevel. AgeAnalyzer bruker et klassifiseringssystem for tekst som heter uClassify API til å avgjøre alderen til vedkommende som har skrevet teksten. Klassifiseringssystemet bygger på data fra rundt 7000 blogger fordelt i seks alderskategorier. Jeg testet fem tilfeldige blogger, samtlige ble klassifisert korrekt. Dermed kan dette verktøyet være nyttig dersom du prøver å finne ut hvem som skjuler seg bak en blogg.

Analyseverktøyet tar kun engelsk tekst.

Under finner du også andre lignende sider som tilbyr denne typen analyser. Jeg har ikke testet disse, men de bruker samme datagrunnlag som siden ovenfor, dermed er det trolig at også disse vil gi deg en grei pekepinn på svaret.

UrlAi.com
Klassifiserer bloggerens alder, kjønn og humør.

Typealyzer.com
Gir deg bloggerens personlighet.

GenderAnalyzer.com
Klassifiserer om hvorvidt bloggeren er mann eller kvinne.

oFaust.com
Gir deg et hint om hvilke klassisk forfatter teksten ligner mest på.

Også disse sidene tar kun tekst på engelsk.